Zapomniałeś hasła? Odzyskaj je teraz
Narzędzia główne:
Rynek walutowy jest w tym momencie zamknięty. Najwięcej informacji rynkowych dostępnych jest od poniedziałku do piątku.
close
mobile

NonStop działa najlepiej jako aplikacja.

Wiadomości i inwestowanie w jednym.
Pobierz nową aplikację TMS Brokers.

Pozostań na stronie POBIERZ
TO JEST TREŚĆ PREMIUM

Rolowania, dywidendy w następnym tygodniu

Aktualność
Nie masz wystarczających uprawnień by wyświetlić ten artykuł.
Załóż rachunek maklerski i uzyskaj pełny dostęp do analiz i rekomendacji.
TMS Trader

TMS Trader

Rolowania

18 lutego 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: OILBRNT.std, OILWTI.std, GASOLIN.std, HOIL.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

OILBRNT.std dla pozycji długiej -6,5 pkt. dla pozycji krótkiej 1,5 pkt.
OILWTI.std dla pozycji długiej -26.5 pkt. dla pozycji krótkiej 21.5 pkt.
GASOLIN.std dla pozycji długiej -1435 pkt. dla pozycji krótkiej 1415 pkt.
HOIL.std dla pozycji długiej 12 pkt. dla pozycji krótkiej -32 pkt.

 

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

 

19 lutego 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: NATGAS.std, PALLAD.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

NATGAS.std dla pozycji długiej -35 pkt. dla pozycji krótkiej 25 pkt.
PALLAD.std dla pozycji długiej 33 pkt. dla pozycji krótkiej -43 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

 

20 lutego 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: ES35.std, FR40.std, NL25.std, WHEAT.std, SOYBEAN.std, OATS.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

WHEAT.std dla pozycji długiej -10 pkt. dla pozycji krótkiej 0 pkt.
SOYBEAN.std dla pozycji długiej -102,5 pkt. dla pozycji krótkiej 92,5pkt.
OATS.std dla pozycji długiej 2,5 pkt. dla pozycji krótkiej -12,5 pkt.
ES35.std dla pozycji długiej 0.5 pkt. dla pozycji krótkiej -8.5 pkt.
FR40.std dla pozycji długiej 12.5 pkt. dla pozycji krótkiej -37.5 pkt.
NL25.std dla pozycji długiej 10 pkt. dla pozycji krótkiej -30 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

 

Dywidendy

18 lutego 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie ACS. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

ACS dla pozycji długiej 363,69 pkt. dla pozycji krótkiej -449 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

19 lutego 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie MICROSFT. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

MICROSFT dla pozycji długiej 35,7 pkt. dla pozycji krótkiej -51 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

20 lutego 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: GSK, UNILEVER. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

GSK dla pozycji długiej 1955 pkt. dla pozycji krótkiej -2300 pkt.
UNILEVER dla pozycji długiej 2951,2 pkt. dla pozycji krótkiej -3472 pkt.

 

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

Powrót
TMS NonStop logo
Podobne wpisy:

Źródło: TMS Brokers
Rolowania - wartości naliczone

Źródło: TMS Brokers
Rolowania, dywidendy święta w nadchodzącym tygodniu

Źródło: TMS Brokers
Rolowania - aktualizacja
Powrót