Zapomniałeś hasła? Odzyskaj je teraz
Narzędzia główne:
close
mobile

NonStop działa najlepiej jako aplikacja.

Wiadomości i inwestowanie w jednym.
Pobierz nową aplikację TMS Brokers.

Pozostań na stronie POBIERZ
TO JEST TREŚĆ PREMIUM

Komunikat po posiedzeniu RPP [TREŚĆ DOKUMENTU]

Flesz
Nie masz wystarczających uprawnień by wyświetlić ten artykuł.
Załóż rachunek maklerski i uzyskaj pełny dostęp do analiz i rekomendacji.
Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Napływające dane wskazują, że w I kw. tempo wzrostu w gospodarce światowej pozostało relatywnie niskie, choć w części największych gospodarek koniunktura nieco się poprawiła.

Jednocześnie wciąż słabe były nastroje w sektorze przemysłowym, przy korzystniejszych sygnałach z sektora usług. W strefie euro – mimo przyśpieszenia kwartalnej dynamiki PKB – tempo wzrostu aktywności gospodarczej utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. W Stanach Zjednoczonych koniunktura pozostaje dobra, a kwartalna dynamika PKB w I kw. była wyższa niż w poprzednim kwartale. W Chinach tempo wzrostu aktywności gospodarczej na początku roku ustabilizowało się.

Od początku roku wzrosły ceny ropy naftowej na rynkach światowych, co przyczyniło się do pewnego podwyższenia inflacji w wielu krajach. Jednocześnie wzrosła nieco inflacja bazowa w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym w strefie euro.

Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera, oraz reinwestuje zapadające papiery wartościowe zakupione w ramach programu skupu aktywów. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jednocześnie Fed stopniowo ogranicza zmniejszanie swojej sumy bilansowej.

W Polsce utrzymuje się dobra koniunktura, choć tempo wzrostu PKB w I kw. br. było nieco niższe niż w poprzednich kwartałach. Wzrostowi aktywności gospodarczej sprzyja rosnąca – choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach – konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Towarzyszy temu wzrost inwestycji. W ostatnich miesiącach wzrosła dynamika cen konsumpcyjnych, do czego przyczynił się wzrost cen paliw i żywności, a także wyższa inflacja bazowa. Mimo to inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie.

W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne. W kolejnych kwartałach nastąpi jednak prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB. Jednocześnie inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Powrót
TMS NonStop logo
Podobne wpisy:

Autor: Konrad Białas
ISM zgodny z oczekiwaniami

Autor: Konrad Białas
Ropa czeka na decyzję o przyspieszonym posiedzeniu OPEC

Autor: Konrad Białas
PMI przyćmione przez Chiny
Powrót