Zapomniałeś hasła? Odzyskaj je teraz
Narzędzia główne:

TMS NonStop działa najlepiej jako aplikacja na Androida. TMS NonStop works best as an iOS app.

Pozostań na wersji webowej
TO JEST TREŚĆ PREMIUM

Minutki RPP: ograniczone ryzyko wyższych cen

Flesz
Nie masz wystarczających uprawnień by wyświetlić ten artykuł.
Załóż rachunek maklerski i uzyskaj pełny dostęp do analiz i rekomendacji.
W protokole z kwietniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej stwierdzono, że w oparciu o aktualne dane w kolejnych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych. Za ograniczone uznano ryzyko „trwałego odchylenia dynamiki cen od celu inflacyjnego”. Rada uznała też, że za stabilizacją stóp przemawia „utrzymująca się podwyższona niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury w gospodarce światowej, a także jego przełożenia na krajową koniunkturę. Mimo to w opinii niektórych członków RPP materializacja ryzyk wyższej inflacji przemawiałaby za rozważeniem podwyżki. Wśród ryzyk wymieniono: ogłoszone działania fiskalne, potencjalny wzrost dynamiki płac lub ewentualny wzrost cen energii. W odniesieniu do perspektyw wzrostu gospodarczego zauważono, że dane w I kw. były lepsze niż oczekiwano i dynamika PKB w całym roku może być wyższa od prognoz z marcowej projekcji. Ogólnie minutki potwierdzają neutralne nastawienie RPP i brak szans na zmiany polityki w najbliższych kwartałach. Złoty bez reakcji.
Powrót
TMS NonStop logo
Podobne wpisy:

Autor: Bartosz Sawicki
Bankowe trio niejednorodnym głosem

Autor: Bartosz Sawicki
Słabsza produkcja przemysłowa, słaba reakcja

Autor: Bartosz Sawicki
Potężna sprzedaż detaliczna delikatnie umacnia dolara
Powrót